Hoogste tijd:
van confectie naar couture

Prof. Dr. Saskia de Wildt over klinische farmacologie